Workshops voor bedrijven bij JGS Communicatie

Workshops kunnen individueel of in groepsverband plaats vinden. Afhankelijk van uw wensen en de situatie. Elke vraag is weer anders. Daarom wordt er nauwkeurig met u overlegd over begin- en eindpunt. Ook de weg waarlangs we gaan, wordt samen met u uitgestippeld. 

Wie werkt aan zijn toekomst, kan af en toe wel een steuntje in de rug gebruiken. Niet alles komt immers in één keer goed. Soms moet er in figuurlijke zin flink worden geknokt. Wie dat moeilijk vindt, doet er goed aan om contact op te nemen met JGS Communicatie. U bepaalt samen met de trainer wat nodig is en wat niet.

Workshops op maat

  • Beter voorbereid op de pers
  • Communicatievaardigheden
  • Presenteren voor groepen
  • Conflicthantering
  • Werkoverleg
  • Personal coaching
  • Kwaliteitsmanagement
  • Speciaal voor ondernemers

Voorbeelden van onze workshops

Intern communiceren

De workshop ‘Interne Communicatie’ is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in een organisatie waar interne klantgerichtheid een belangrijke rol speelt. 

Timemanagement

De workshop ' Timemanagement'  leert u effectiever met uw tijd om te gaan, u bewust te worden van uw tijdsbesteding en kiezen voor ja of nee. 

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

In de workshop ‘Functionerings- en beoordelingsgesprekken’ leert u zich bewust te worden van de functies van de twee soorten gesprekken en hoe u deze op een goede en verantwoorde manier kan voeren.

Vergadertechnieken

'Effectief vergaderen' is bestemd voor personen die vergaderen, waarbij de rol van de voorzitter, de notulist en de deelnemers afzonderlijk worden belicht. Er is ruimte voor praktische oefeningen: het opstellen van een agenda en het simuleren van een vergadering.